prepared                  sponsorklik wit    scout nl4 ad            logo  

     

 def boomstamschijf welpen def boomstamschijf scouts def boomstamschijf explorers def boomstamschijf roverscouts def boomstamschijf contactinschrijven

 

 

 

koetshuis

Baron van Brakell en de buurtjutters.

( een zwerfvuil-verhaal)

Zwerfvuil is al hetafval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn, bijvoorbeeld op straat, in de berm, op het strand of in natuurparken. Het is gewoonlijk afval dat daar door menselijk handelen (bewust of onbewust), door nalatigheid, of door natuurkrachten (zoals water en wind) terechtgekomen is.

Zwerfafval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties, bijvoorbeeld blikjes, flesjes, wikkels of patatbakjes. Dit wordt ook wel grof zwerfafval genoemd. Ook sigarettenpeuken en kauwgom worden vaak op straat, in parken of langs de weg achtergelaten en vormen het belangrijkste onderdeel van de categorie fijn zwerfafval. Een derde categorie zwerfafval bestaat uit grofvuil; groot en/of zwaar weggeworpen afval.

Het duurt heel lang voordat zwerfafval uit het milieu verdwijnt, en de afbreektijd van afval is sterk afhankelijk van het materiaal, de omgeving en de weersomstandigheden. Biologisch afbreekbaar afval verdwijnt het snelst, maar zelfs in dat geval spreken we nog over maanden tot jaren. Zo duurt het één heel jaar voordat een bananenschil volledig is afgebroken, kauwgom heeft minimaal 20 jaar nodig om te vergaan, en een sigarettenpeuk heeft 2 tot 12 jaar nodig om door de natuur afgebroken te worden, en zelfs dan kunnen plastic resten uit de filter in het milieu achterblijven. Kunststof en metaal zijn niet biologisch afbreekbaar en kunnen slechts door chemische processen worden afgebroken, zoals verwering en oxidatie, fotodegradatie, etc. Een blikje roest na ruim 50 jaar weg, maar roestvrijstalen, glazen en styrofoam voorwerpen kunnen duizenden jaren in het milieu aanwezig blijven. Gedurende deze tijd kunnen ze hinder of zelfs gevaar opleveren voor mens, dier en milieu. Bovendien zijn de afbraakproducten van kunststof materiaal (ook wel bekend als micro plastics) vaak zelf ook schadelijk, en kunnen makkelijk in de voedselketen worden opgenomen.

In Nederland hebben de gemeenten de taak het zwerfvuilprobleem aan te pakken. Onze gemeente krijgt hiervoor geld uit Den Haag. Na het dichtdraaien van de subsidiekraan voor verenigingen geeft de gemeenteverenigingen de kans een deel van het Haagse geld te bemachtigen door mee te helpen het zwerfvuil te verwijderen. Het buurtjutters-project. Ook scouting Baron van Brakell heeft op dit initiatief ingetekend. We hebben een gebied toegewezen gekregen dat 4  maal per jaar moet worden ontdaan van zwerfvuil.

Al met al is het een behoorlijke klus waar best wat uurtjes in gaan zitten. Tegelijk willen we niet steeds de jeugdleden inzetten om te helpen want we zijn scouting en niet de zwerfvuil-ophaal-dienst. Hoe meer vrijwilligers een handje meehelpen hoe lichter het werk. We kunnen een gezamenlijke tijd afspreken of ieder voor zich op momenten waarop hij/zij tijd heeft. De coördinator ( Dik Briene Tel. 06 23301433) weet dan welke straten nog moeten worden schoongemaakt. Het vuil wordt verzameld bij het clubhuis en op vaste dagen door de gemeente opgehaald.

De Baron van Brakell zoekt vrijwilligers om te helpen bij het verzamelen van het zwerfvuil. Al help je maar hier en daar een uurtje mee. Dan zijn we toch weer een straatje verder.

De data voor dit jaar zijn;

 

Meld je aan voor deze gezellige wandelactiviteit

 

bij de coördinator 

 

zwerfdik

en help mee! Goed voor jezelf, het milieu en de Baron!

Coördinator

def boomstamschijf filmfotos   def boomstamschijf vrijwilligers  def boomstamschijf webshop  def boomstamschijf nieuwsbrieven  def boomstamschijf sponsor1